U bent hier: Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing bij elke raadpleging van Oldtimerweb.be en/of Oldtimers-Te-Koop.be.
Door het bezoeken van Oldtimerweb.be en/of Oldtimers-Te-Koop.be wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van het huidige privacybeleid, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.
Wij kunnen de bepalingen van het privacybeleid steeds eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Op deze website staan links naar andere websites. U komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

Persoonlijke gegevens

Bij het plaatsen van informatie dient u uw persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens worden verwerkt door Oldtimerweb.be en worden niet aan derden doorgegeven, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen.

Oldtimerweb.be eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en Oldtimerweb.be doet het nodige om misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.
Oldtimerweb.be treft maatregelen om te voorkomen dat uw e-mailadres in spamlijsten terecht komt.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U beschikt eveneens over het recht om uw persoonsgegevens te laten schrappen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de webmaster.
Bij de zoekertjes van Oldtimers-Te-Koop.be kunt u via Mijn zoekertjes inloggen om uw gegevens in te kijken en eventueel te wijzigen.

Wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en op de harde schijf van uw computer wordt bijgehouden.

Via cookies houden we gegevens bij in functie van uw gebruiksgemak of voor statistische doeleinden van niet-persoonlijke aard.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien u vragen of opmerkingen hebt i.v.m. het privacybeleid of uw persoonsgegevens kunt u steeds contact opnemen met de webmaster van Oldtimerweb.be.