Wettelijke beperkingen voor oldtimers

Voor oldtimers met een gewone nummerplaat zijn er geen beperkingen.
Indien het voertuig echter is ingeschreven als oldtimer (O-nummerplaat), dan zijn er een aantal wettelijke beperkingen van toepassing.

Voertuigen ingeschreven met een O-nummerplaat mogen niet gebruikt worden:
• voor commercieel en professioneel gebruik
• voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer
• voor bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van personen
• als werktuig of werkmiddel, alsook niet voor interventieopdrachten

Om alle misverstanden te vermijden, werden extra definities toegevoegd aan het KB 15.03.1968 :
• commercieel gebruik verwijst naar elk gebruik dat mikt op zakelijk of persoonlijk financieel gewin
• professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering
• woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling
• woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.

Het begrip 'gelijkgesteld gratis vervoer' refereert naar de bedrijfswereld, waar chauffeurs in dienst het personeel naar een bepaalde werkplek of werf brengen. Dit handelt dus niet over mensen die gratis passagiers meenemen in hun oldtimer.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Voor meer info kun je terecht bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) : 02 377 13 46 - sec@bfov-fbva.be