Oldtimers: algemene bepalingen

Forfaitaire verkeersbelasting

Oldtimers kunnen genieten van een voordelige forfaitaire verkeersbelasting.
Daarvoor dient het voertuig minstens 30 jaar geleden in het verkeer te zijn gesteld.

Opgelet: de datum van eerste inschrijving is hierbij dus van toepassing, niet het bouwjaar van het voertuig.

Op de website van Vlaanderen kun je de tarieven van de forfaitaire verkeersbelasting vinden.

Oldtimer met O-nummerplaat

Voertuigen die minstens 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen, kunnen ingeschreven worden met een O-nummerplaat.
Voor een voertuig met O-nummerplaat zijn er verschillende wettelijke beperkingen van toepassing. Klik hier voor meer informatie over de wettelijke beperkingen voor oldtimers.
Sinds 20 mei 2018 geldt er een verplichte periodieke oldtimerkeuring. Kijk op de website van Vlaanderen voor meer info omtrent de periodieke oldtimerkeuring.

Oldtimer met gewone nummerplaat

Een oldtimer kan ook met een gewone nummerplaat ingeschreven worden. In dat geval zijn er geen wettelijke beperkingen, maar kan men ook niet genieten van de periodieke oldtimerkeuring. De vermindering van verkeersbelasting is echter nog steeds van toepassing.

Voor meer info kun je terecht bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) : 02 377 13 46 - sec@bfov-fbva.be