Oldtimers: algemene bepalingen

Oldtimers kunnen genieten van een verminderde verkeersbelasting.
Kijk op de website van Vlaanderen voor de tarieven.

Een voertuig wordt als oldtimer aanzien als het minstens 30 jaar geleden in gebruik is genomen. Vroeger was de minimumleeftijd voor oldtimers 25 jaar.
Opgelet: de datum van eerste inschrijving is dus van toepassing, niet het bouwjaar van het voertuig.

Auto's die reeds zijn ingeschreven als oldtimer maar jonger zijn dan 30 jaar kunnen hun oldtimerstatuut niet verliezen. Daarom werd een overgangsmaatregel ingesteld.
Oldtimers in 2019: minstens 27 jaar geleden in het verkeer gesteld.
Oldtimers in 2020: minstens 28 jaar geleden in het verkeer gesteld.
Oldtimers in 2021: minstens 29 jaar geleden in het verkeer gesteld.
Oldtimers vanaf 2022: minstens 30 jaar geleden in het verkeer gesteld.

Oldtimer met O-nummerplaat
Indien men een voertuig als oldtimer wil inschrijven (O-nummerplaat), wordt het voertuig onderworpen aan een vereenvoudigde keuring.
Sinds 20 mei 2018 geldt er een verplichte periodieke oldtimerkeuring. Kijk op de website van Vlaanderen voor meer info omtrent de periodieke oldtimerkeuring.
Voor een oldtimer met O-nummerplaat zijn er verschillende wettelijke beperkingen van toepassing. Klik hier voor meer informatie over de wettelijke beperkingen voor oldtimers.

Oldtimer met gewone nummerplaat
Een oldtimer kan ook als gewoon voertuig ingeschreven worden (gewone nummerplaat). In dat geval zijn er geen wettelijke beperkingen, maar kan men ook niet genieten van de vereenvoudigde keuring. De vermindering van verkeersbelasting is echter nog steeds van toepassing.

Voor meer info kun je terecht bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) : 02 377 13 46 - sec@bfov-fbva.be