Oldtimers: algemene bepalingen

Sinds het nieuwe oldtimerstatuut dat vanaf 01/07/2013 in voege is, worden alle voertuigen die reeds meer dan 25 jaar in gebruik zijn als oldtimers beschouwd. Vroeger moesten auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen minimum 25 jaar oud zijn, terwijl militaire- en bedrijfsvoertuigen minimum 30 jaar oud moesten zijn.
Opgelet: de datum van eerste inschrijving is dus van toepassing, niet het bouwjaar van het voertuig!

Oldtimers kunnen genieten van een vrijstelling voor de jaarlijkse technische keuring en van een verminderde verkeersbelasting.

Oldtimer met O-nummerplaat
Indien men een voertuig als oldtimer wil inschrijven (O-nummerplaat), wordt het voertuig éénmalig onderworpen aan een vereenvoudigde keuring en hoeft het daarna niet meer naar de jaarlijkse technische keuring. Er zijn dan echter bij het gebruik van de oldtimer verschillende wettelijke beperkingen van toepassing.
Klik hier voor meer informatie over de wettelijke beperkingen voor oldtimers.

Oldtimer met gewone nummerplaat
Een oldtimer kan ook als gewoon voertuig ingeschreven worden (gewone nummerplaat). In dat geval zijn er geen wettelijke beperkingen, maar kan men ook niet genieten van de vereenvoudigde keuring en de vrijstelling voor jaarlijkse technische keuring. De vermindering van verkeersbelasting is echter nog steeds van toepassing.